Hjælp / UheldLog Ind

Privatlivspolitik

Introduktion

Vores privatlivspolitik giver et detaljeret billede af, hvordan Trackdayinsurance.com ApS c/o Indigo Underwriters Danmark ApS (i det følgende Trackdayinsurance.com) som databehandler behandler dine oplysninger. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at overlade dine oplysninger til os, velvidende at vi til enhver tid vil overholde gældende lovgivning.

Vores privatlivspolitik vil også indeholde oplysninger om dine rettigheder vedrørende dine oplysninger.

Hvem er vi?

Trackdayinsurance.com er et handelsnavn for Indigo Underwriters Danmark ApS, et dansk forsikringsagentur. Vi tegner bl.a. forsikringer på vegne af Lloyd's Insurance Company S.A., et verdensomspændende forsikringsselskab med base i Belgien. Trackdayinsurance.com er registreret hos det danske finanstilsyn under CVR-nummer 39793679 og er beliggende i København.

Hvordan kontakter du os?

Trackdayinsurance.com 

c/o Indigo Underwriters Danmark ApS

Kvæsthusgade 5C, 2.

1251 København K

Danmark

CVR-nummer: 39793679

 

Telefon: +45 44 229 911

E-mail adresse: [email protected]

Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

Vi indsamler oplysninger om dig, både når du bruger vores hjemmeside eller kontakter os via telefon, e-mail eller brev. Dette vil også ske i en skadesituation gennem vores samarbejde med de relevante skadesbehandlere.

Vi behandler dine oplysninger med henblik på at:

  • Give et forsikringstilbud
  • Administrere din police, hvis du har købt den hos os
  • Vedligeholde og forbedre de tjenester, som vi tilbyder dig
  • Udvikle og fortælle dig om nye produkter og tjenester

Hvilke oplysninger behandler vi, og hvad er vores juridiske grundlag for behandlingen?

Vi indsamler og behandler oplysninger om din identitet samt kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, alder), oplysninger om din bil, trackday og din forsikring (f.eks. bilmærke, model, registreringsnummer, track, ønskede dækninger) og skadesoplysninger (f.eks. dato for skaden, omstændigheder, reparationsomkostninger).

I henhold til GDPR må vi kun behandle dine personoplysninger, hvis vi har et juridisk grundlag for at gøre det. Vores juridiske grundlag er som følger:

  • For at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig som forsikringstager.
  • For at overholde myndighedernes krav eller gældende lovgivning. Det kan f.eks. være at opbevare regnskabsdata i en bestemt periode.
  • Når det falder inden for vores legitime interesser. Vi har f.eks. en legitim interesse, hvis behandlingen sker i forbindelse med et kundeforhold.
  • Når persondata kan bruges til at forhindre svindel eller til at kontrollere for økonomisk kriminalitet.
  • Udtrykkeligt samtykke.

Hvem vi deler dine oplysninger med?

Som forsikringsagentur deler vi dine oplysninger med dit forsikringsselskab Lloyd's Insurance Company S.A. og syndikaterne etc. for at kunne tilbyde dig forsikringen. Vi kan også dele dine oplysninger med vores konsulenter og IT-leverandør. I tilfælde af et krav vil vi dele dine oplysninger med den eksterne skadebehandler, som vi eller dit primære forsikringsselskab samarbejder med. Vi kan også blive bedt om at dele dine oplysninger med domstole, tilsynsmyndigheder eller andre myndigheder.

Vi kræver, at alle vores forretningspartnere holder de oplysninger, vi har delt med dem, fortrolige og opretholder de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Vi vil aldrig sælge eller udleje nogen oplysninger, du deler med os, til en tredjepart.

Når vi deler dine oplysninger med vores IT-leverandør, revisorer, forsikringsselskaber eller andre, gør vi det som en del af vores legitime interesse. Vi deler kun dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for at give dig vores service i form af en forsikringspolice. Oplysningerne vil bl.a. blive brugt til at overholde rapporteringskrav til tilsynsmyndigheder, regulatorer og/eller forsikringsselskaber.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne politik, og for at overholde gældende lovgivning.

Hvor længe afhænger bl.a. af, om du har anmeldt en skade eller ej. Hvis du ikke anmelder en skade, opbevarer vi dine oplysninger i ti (10) år efter policens udløb, mens vi efter anmeldelse af en skade opbevarer dine oplysninger i ti (10) år, efter at skaden er afsluttet i overensstemmelse med loven.

Når ovenstående tidsfrister udløber, sletter vi alle oplysninger, der kan henføres til dig. Vi vil dog fortsætte med at opbevare oplysninger i anonymiseret form. Dette omfatter nogle oplysninger om din bil, forsikringssum, bane, forsikringspræmie og andre beregningsparametre. Vi sletter altid dit navn, adresse, registreringsnummer osv. inden for de angivne tidsfrister.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (ret til adgang)

Du har ret til at få adgang til de oplysninger, vi opbevarer og behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få unøjagtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

Under visse omstændigheder har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine data til direkte markedsføringsformål.

 

Ret til at transmittere data (dataportabilitet)

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Rettigheder i forbindelse med automatiseret beslutningstagning

Du har ret til ikke at være en del af en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering, i tilfælde, hvor beslutningen påvirker dig væsentligt. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk.

Sociale Medier

For at understøtte kommunikation, promovering og markedsføring af vores produkter har Trackdayinsurance.com konti på sociale medier som Facebook (i det følgende samlet benævnt "sociale medier"). 

På grund af beskyttelsen af dine personlige oplysninger opfordrer vi dig dog til at kontakte os via [email protected] for at kommunikere med Trackdayinsurance.com om de produkter, du ejer, eller for at købe produkter Kun Trackdayinsurance.com vil derefter være administrator af dine data i denne henseende, og dine data vil blive beskyttet i overensstemmelse hermed. I forhold til de data, du stiller til rådighed direkte via et socialt medie, kan bestemmelserne i reglerne for det givne sociale medie desuden gælde. Når du interagerer med os via et bestemt socialt medie, f.eks. ved at bruge "synes godt om"-knappen, reaktioner på indlæg, delinger, kommentarer, private beskeder (f.eks. via Messenger-værktøjet), bliver den dataansvarlige for personoplysninger inden for rammerne af sådanne interaktioner også den dataansvarlige for det respektive sociale medie, og bestemmelserne for det pågældende sociale medie finder anvendelse.

Dokumentinformation

Dette er den første version af Trackdayinsurance.coms privatlivspolitik udgivet 05/12 2023.